Jahr Trainer  
Juli 2022 Albano Carneiro (1A) + Percy Schwinn (1B)  
Juli 2021 Manuel Seifert (1A) + Christian Stapp (1B)  
Juli 2019 - Juli 2021 Manuel Seifert  
Sep 2017 - Juni 2019 Jens Billinger  
Juli 2016 - Sep 2017 Michael Knuth mehr....
Jan 2015 - Jun 2016 Mariusz Rutkowski mehr...
Sept 2014 - Dez 2015 Jens Billinger + Christian Stapp  
2013 - Aug 2014 Michael Fecher mehr..mehr.. 
Sep 2010 - 2013 Holger Strothmann mehr...
2009 - Sept 2010

Benjamin Berthold + Manuel Seifert

mehr...
2007 - 2009 Theo Sahm mehr
2005 - 2007 Holger Strothmann mehr
2001 - 2005 Ingo Singer mehr
  Ralf Gunkelmann  
  Werner Kauer  
  Bernd Löffler  
  Jürgen Rebscher  
  Edmund Stier  
  Günther Thiel  
  Rudi Hofmann  
  Edmund Stier  
  Wolfgang Markert  
  Rudi Hofmann  
  Dieter Schmidt  
  Siegfried Englert  
  Rudi Hofmann  
  Tony Mayer  
  Fritz Heinzl  
1969 - 1971 Dieter Kuhn  
  Tony Mayer